Inatel Albufeira Hotel e Praia Hotel 

Inatel Albufeira Hotel e Praia Hotel

 
  • Hem
  • Inatel Albufeira Hotel e Praia Hotel

INATEL Foundation grundades 1935 som en nationell stiftelse för glädje på jobbet (FNAT), och framkallar värdering fritidsaktiviteter inom områdena social turism, den populära kulturen av amatöridrott, med djupa oro av humanism och höga krav på kvalitet. Är närvarande i hela landet med ett nätverk av 25 butiker, 17 hotell, en lekplats, flera sporthallar och de Teatro da Trindade INATEL, i Lissabon. Handlingen av INATEL innebären massa på cirka 188 000 associativa enskilda medarbetare och de associerade kollektiva 2700 (kultur och sport). INATEL är arrangören av referens hela det nationella territoriet fritids verksamhet och ockupationen av fritid för ungdomar, arbetstagare, pensionärer, familjer och samhällen genom hållbara förslag inom alla områden av din ingripande.